закрыть

«O‘zog‘irsanoatloyiha» Instituti акциядорлик жамияти акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида ХАБАРНОМА

Ҳурматли акциядорлар!

«O‘zog‘irsanoatloyiha» Instituti АЖ (Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 88-уй, электрон почта манзили: uztp@proekt.uz, uzogir_2020@mail.ru) Кузатув кенгашининг 2023 йил 14 июндаги қарорига асосан, 2022 йил якуни бўйича Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши 2023 йил 27 июнь кунига белгиланган эди.

Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 68-моддасига асосан, агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади.

Бироқ, жамият акциядорларининг 2023 йил 27 июндаги йиллик умумий йиғилишида акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан кам бўлган (жойлаштирилган акцияларнинг
0,06 фоизи) овозга эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган.

Юқоридагиларга асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 68-моддасига кўра, 2023 йил 27 июндаги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун кворум бўлмаганлиги сабабли, жамият акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш санаси 2023 йил 14 июль куни қилиб белгиланди.

2022 йил якуни бўйича Жамият акциядорларининг такрорий йиллик умумий йиғилиши 2023 йил 14 июль куни, Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 88-уйда жойлашган жамиятнинг бош офиси биносидаги мажлислар залида (3-қават) ўтказилади. Aкциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш шакли – юзма-юз йиғилиш.

Йиғилиш соат 16:00 да бошланади. Акциядорларни руйхатга олиш соат
15:00 дан бошланади. Акциядорларни руйхатга олиш соат 15:50 да тугатилади.

Жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси – 2023 йил 14 июнь, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларининг реестри шакллантирилиши санаси – 2023 йил 21 июнь.

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши кун тартиби ўзгаришсиз қолдирилди.

Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши

Кун тартиби:

 1. Саноқ комиссияси аъзолари таркибини тасдиқлаш тўғрисида.
 2. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
 3. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
 4. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан жамият Бош директорнинг ҳисоботини тасдиқлаш.           
 5. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини аудитнинг халқаро стандартларига (АХС) асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижаларини тасдиқлаш.
 6. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (БҲМС) асосида тайёрланган молиявий ҳисоботларини аудитнинг халқаро стандартларига (АХС) асосан ўтказилган аудиторлик текшируви натижаларини тасдиқлаш.
 7. Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
 8. Жамиятнинг 2022 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш тўғрисида.
 9. Жамият томонидан 2022 йилда олинган соф фойда(зарар)ни тақсимлаш ва жамиятининг жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
 10.  Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида.
 11.  Жамиятнинг 2023 йил учун ташқи аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизмати учун тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш.
 12.  Жамият акциядорларининг 2022 йил 15 июлдаги йиллик умумий йиғилишида кун тартибининг 14, 15, 16, 17 масалалари бўйча қабул қилинган қарорларни бекор қилиш тўғрисида.
 13.  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги “Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорининг 1-иловасидаги жамиятнинг “Ўзинветслойиҳа” МЧЖдаги улушини Давактив агентлигига ўтказиш тўғрисида.
 14.  Жамият кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш.
 15.  Жамият устав фондини камайтириш тўғрисида.
 16.  Жамиятнинг устав фонди камайтирилиши муносабати билан акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга киритиладиган ўзгартиш ва қўшимчалар матнини тасдиқлаш масаласини кузатув кенгашига бериш тўғрисида.
 17.  Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш тўғрисида.
 18.  Жамиятнинг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомига ўзгартириш ва қўшимчаларни тасдиқлаш.
 19.  Жамият асосий биносида капитал таъмирлаш ишларини олиб бориш тўғрисида.
 20.  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги
  ПҚ – 101 қарори талаблари ижроси юзасидан Жамиятнинг энергетик эҳтиёжларини қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтказиш тўғрисида.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш ва овоз бериш учун, акциядорларда шаҳсни тасдиқловчи хужжат, акциядорлар вакилларида эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома бўлиши лозим.

Акциядорлар умумий йиғилишда кўриб чиқиладиган масалалар бўйича маълумот ва материаллар билан Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, Мустакиллик шоҳ кўчаси, 88-уйда жойлашган «O‘zog‘irsanoatloyiha» Instituti АЖ нинг бош офиси биносида ушбу эълон берилган кундан бошлаб йиғилиш ўтказиладиган кунга қадар соат 10:00 дан 16:00 гача танишишлари мумкин.

Мурожаат учун телефон: 71-237-34-84.

«O‘zog‘irsanoatloyiha» Instituti АЖ

Кузатув Кенгаши

Извещение о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Объявление по международному принципу «соблюдай или объясняй» («comply or explain»)

Акционерное общество  O’ZOG’IRSANOATLOYIHA INSTITUTI в соответствии с решением общего собрания акционеров решением ОСА от 07.06.2016 года  обществом принято обязательство, начиная с 07.06.2016г. следует добровольно, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года.

АО O’ZOG’IRSANOATLOYIHA INSTITUTI в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года осуществляло свою деятельность, соблюдая рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) и намерено соблюдать их в дальнейшем.

Вместе с тем, в отчетном периоде рекомендации Кодекса были соблюдены с некоторыми исключениями.

I. Пункт 15 главы III Кодекса:

Согласно рекомендации 2-абзаца, делегируют наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.

Для соблюдения данного принципа Кодекса в полном объеме планируется внесение вопроса о предельном размере благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи на рассмотрение общего собрания акционеров. Вместе с тем, согласно уставу АО O’ZOG’IRSANOATLOYIHA INSTITUTI Наблюдательному совету АО делегированы права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.

Согласно рекомендации 5-абзаца, обеспечивают обсуждение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.

Согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставу АО O’ZOG’IRSANOATLOYIHA INSTITUTI в компетенцию общего собрания акционеров отнесены вопросы принятия решений о совершении крупных сделок и заключения сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством.

Вместе с тем, вопрос по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО O’ZOG’IRSANOATLOYIHA INSTITUTI, запланирован к рассмотрению на общем собрании акционеров АО O’ZOG’IRSANOATLOYIHA INSTITUTI.

III. Согласно рекомендации 4-абзаца пункта 22 главы V Кодекса:широко применяют успешно апробированные в зарубежной практике методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.

АО O’ZOG’IRSANOATLOYIHA INSTITUTI в своей деятельности широко применяет специальные программные продукты. Вместе с тем, планируется применение в АО O’ZOG’IRSANOATLOYIHA INSTITUTI  методов управления и других подходов, а также финансирование внедрения современных систем управления.

Приложения №2

ФОРМА СООБЩЕНИЯ

о принятии акционерным обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления в своей деятельности

Акционерное общество «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» сообщает, что решением единственного акционера от 07.06.2016  года обществом принято обязательство, начиная с 07.06.2016  года соблюдать Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 года № 9 (рег. № 02-02/1-187 от 11.02.2016г.)

1 майдан фойдаланишга топшириладиган кўп қаватли уйлар томларида қуёш панеллари ўрнатилади

🔰 Қарорга кўра, 2023 йил 1 апрелдан умумий қуввати 100 кВтгача бўлган қайта тикланувчи энергия манбалари қурилмаларини ўрнатган жисмоний ва юридик шахслар улар фойдаланишга топширилган пайтдан эътиборан 3 йил муддатга, ўрнатилаётган қуёш панелларининг қувватига нисбатан 25 фоиздан кам бўлмаган қувватга эга электр энергиясини сақлаш тизими билан ўрнатилган бўлса – 10 йил муддатга қуйидагиларни тўлашдан озод этилади:

🔹ушбу қурилмалар бўйича мол-мулк солиғини;
🔹қурилмалар билан банд бўлган участкалар бўйича ер солиғини;
🔹юридик шахслар томонидан умумий тармоққа сотган электр энергияси учун олган фойдасидан ҳисобланадиган фойда солиғини.

🗓 2023 йил 1 мартдан ягона электр энергетика тизимига уланиш учун берилган техник шартларда кўрсатилган қувватдан юқори бўлмаган қайта тикланувчи энергия манбалари қурилмаларини электр тармоқларига улашда қўшимча техник шарт олиш талаб этилмайди.

✅ Қарорга кўра, тадбиркорлар, хорижий инвесторлар:

➖қайта тикланувчи энергия манбаларида ишлаб чиқарилган электр энергиясини давлат органига ва (ёки) ҳудудий электр тармоқларига ўрнатилган тарифларда, бошқа истеъмолчиларга ўзаро келишилган нархларда тўғридан-тўғри тузилган, шу жумладан, узоқ муддатли шартномалар асосида сотиши;

➖ бошқа шахсларга тегишли объектларда ижара ҳуқуқи асосида қайта тикланувчи энергия манбалари қурилмаларини ўрнатиб, ушбу қурилмаларда ишлаб чиқарилган электр энергиясини сотиши мумкин бўлади.

📝 Марказий банк ва тижорат банклари томонидан 2023 йил 1 мартдан “яшил энергия” банк молия продукти амалга киритилади.

🔘 2023 йил 1 майдан:

🔸фойдаланишга топшириладиган кўп қаватли уйлар томлари бўш қисмининг камида 50 фоизида қуёш панелларини ўрнатиш талаби жорий қилинади;

🔸янги ташкил этиладиган иссиқхона хўжаликлари ҳамда цемент, ғишт ва оҳак маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларга табиий газ тармоқларига уланиш учун техник шартлар берилиши тақиқланади;

🔸республикадаги барча ёқилғи (автобензин, суюлтирилган ва сиқилган газ) қуйиш шохобчаларининг маиший-техник эҳтиёжлари ва ҳудудини ёритиш учун электр энергияси таъминотининг камида 50 фоизи ушбу объектларда ўрнатиладиган қуёш панеллари орқали қопланиши талаб этилади.

Разработка архитектурно-строительной документации для всех видов деятельности за № АЛ000668, выданная Министерством строительства Республики Узбекистан.

Свяжитесь

с нами

Введите ваше ФИО

Введите номер телефона

Задайте вопрос или введите комментарий

dfsf